HBP3 PARIT 3

Kod: C85-HBP3-100A-090BL

HIGHBAY LED PARIT 100W 4000K 16000LM IP65 90°

Kod: C85-HBP3-100A-120BL

HIGHBAY LED PARIT 100W 4000K 16000LM IP65 120°

Kod: C85-HBP3-150A-090BL

HIGHBAY LED PARIT 150W 4000K 24000LM IP65 90°

Kod: C85-HBP3-150A-120BL

HIGHBAY LED PARIT 150W 4000K 24000LM IP65 120°

Kod: C85-HBP3-200A-090BL

HIGHBAY LED PARIT 200W 4000K 32000LM IP65 90°

Kod: C85-HBP3-200A-120BL

HIGHBAY LED PARIT 200W 4000K 32000LM IP65 120°

Kod: C85-HBP3-240A-090BL

HIGHBAY LED PARIT 240W 4000K 38400LM IP65 90°

Kod: C85-HBP3-240A-120BL

HIGHBAY LED PARIT 240W 4000K 38400LM IP65 120°